Hvorfor jeg ikke er barnepleier lenger.

Jeg er i utgangspunktet hjelpepleier, men i 1999 tok jeg videreutdanning som spebarn og barselpleier. Rett etter utdannelsen fikk jeg jobb som barnepleier. Jeg jobbet som barnepleier i 15 år. Det var min drømmejobb og kremjobb. Jeg elsket jobben og sa alltid ja til ekstravakter. En dag fikk jeg plutselig symptomer på noe som minnetContinue reading “Hvorfor jeg ikke er barnepleier lenger.”